Collectie: Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De consument heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op de consument betrekking hebben. De consument kan dit recht uitoefenen door schriftelijk bezwaar aan Lelien te richten via het e-mailadres: info@schoonheidsinstituutlelien.be.

De persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en verzending van bestellingen. Het gebrek aan deze essentiële informatie leidt tot de ongeldigheid van de bestelling.

Lelien is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Lelien.

Lelien verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Lelien en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant heeft ten alle tijde het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kan er contact opgenomen worden via mail (info@schoonheidsinstituutlelien.be).

0 producten

Er zijn geen producten in deze collectie